برنامه مدیریت مصرف برق از ابتدای خرداد ماه آغاز می‌شود و مدیریت مصرف ادارات و بخش کشاورزی جز اولویت‌های این برنامه است بنابراین بسیج باید در فرصت باقی مانده برای داشتن بیشترین تاثیرگذاری، سازماندهی‌های لازم را انجام دهد.

مصطفی رجبی مشهدی؛ مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران: برنامه مدیریت مصرف برق از ابتدای خرداد ماه آغاز می‌شود و مدیریت مصرف ادارات و بخش کشاورزی جز اولویت‌های این برنامه است بنابراین بسیج باید در فرصت باقی مانده برای داشتن بیشترین تاثیرگذاری، سازماندهی‌های لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز بسیج در زمینه مدیریت مصرف فعالیت‌هایی داشته اما امسال انتظار می‌رود با دستورالعمل‌های شفاف‌تر و اختیارات و سرفصل‌های مشخص، عملیاتی‌تر و موثرتر در زمینه مدیریت مصرف وارد عمل شود.

  • منبع خبر : ایلنا