مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان با اشاره به بارش های سراسری روز گذشته در استان گلستان، گفت: بندرترکمن در این بارش های پائیزی رکورددار بوده است.

سید محسن حسینی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه در گفت و گوهای قبلی بر کاهش بارندگی ها در سال جاری و به تبع کاهش سطح ذخیره سازی آب پشت سدها اشاره کرده ایم، اظهار کرد: امیدواریم با افزایش بارش ها در پائیز و زمستان امسال شاهد جبران این وضعیت باشیم.

وی با بیان اینکه دیروز شنبه هفتم آبان ماه شاهد بارش های پراکنده در سرتاسر استان گلستان بودیم، افزود: در برخی نقاط شدت بارندگی ها کمی بیشتر از سایر نقاط بود اما تقریبا سطح استان گلستان به طور کلی در روز گذشته پدیده بارش باران را تجربه کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان با تاکید بر اینکه بر اساس داده های ایستگاههای مستقر در حوضه های آبریز این شرکت، «سیاه آب بندرترکمن» در حوضه «قره سو» رکورددار بارش های دیروز بوده است، خاطرنشان کرد: بعد از آن بیشترین بارندگی در ایستگاه باغو بندرگز در ایستگاه مستقر در حوزه خلیج گرگان ثبت شده است.

حسینی بارندگی در ایستگاه های درازنو، کردکوی،شصت کلاته، زیارت و گرگان در حوضه آبریز قره سو را به ترتیب سه، ۱۰و نیم، هفت، دو ونیم و ۱۰ میلی متر عنوان کرد و گفت: در حوضه آبریز اترک نیز در ایستگاههای اینچه برون، داشلی برون، ترشکلی، هوتن، چات، مراوه تپه و قازانقایه به ترتیب سه، پنج، هفت، دو و نیم، هفت، هفت و پنج میلی متر بارندگی ثبت و گزارش شده است.

وی در تشریح میزان بارندگی ها در حوضه آبریز گرگان رود نیز، اضافه کرد: در ایستگاههای آق قلا، تقی آباد، محمدآباد کتول، فاضل آباد، قزاقلی گنبد، گنبدکاووس، رامیان، نوده خاندوز، تیل آباد آزادشهر، مینودشت، گالیکش، قویجق و تمرقره قوزی کلاله، تنگراه و پارک ملی گلستان به ترتیب دو، ۶ و نیم، ۹ و نیم، هشت، دو، دو، سه، هشت، نیم، سه و نیم، چهار و نیم، دو، سه، پنج و هفت میلی متر گزارش شده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایسنا