مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت گلستان گفت: ۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۴۹۷ دز واکسن کرونا در چهار نوبت به جامعه هدف تزریق شده است.

علی باقری گفت: از ابتدای شروع واکسیناسیون در استان تاکنون یک میلیون و ۵۲۷ هزار و ۸۵ نفر معادل ۹۵.۱ درصد واجدین دریافت واکسن دز اول خود را دریافت کرده اند.

او افزود: از این تعداد یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۴۳ نفر معادل ۸۶.۴ درصد نوبت دوم را تزریق کرده اند.

باقری ادامه داد: در نوبت سوم ۵۶۰ هزار و ۲۳۴ نفر معادل ۴۲.۱ درصد از واجدین شرایط و در نوبت چهارم هم ۶۰ هزار و ۸۳۵ نفر معادل ۴.۵۷ درصد، دز چهارم خود را دریافت کرده اند.

او افزود: در گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال هم ۱۲.۱ درصد و در گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ سال هم ۷۹.۸ درصد دز دوم را دریافت کرده اند.

به گفته باقری تزریق واکسن کرونا در مراکز بهداشت استان همچنان در حال انجام است.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان