دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که مهمان شهرمان بودند به همراه دکتر زنگانه استاندار گلستان در امامزاده یحیی ابن زید (ع) گنبدکاووس حاضر و در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی هیئت فاطمیون گنبدکاووس شرکت کرد.

دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که مهمان شهرمان بودند به همراه دکتر زنگانه استاندار گلستان در امامزاده یحیی ابن زید (ع) گنبدکاووس حاضر و در مراسم عزاداری شب عاشورای حسینی هیئت فاطمیون گنبدکاووس شرکت کرد.