تصاویری از حجم انبوهی از خودروهای مراجعین و گردشگران روز جمعه 20 بهمن 1402 را به مرز و گمرک اینچه برون که دارای بازارچه خرید متنوع است را مشاهده می فرمایید.

تصاویری از حجم انبوهی از خودروهای مراجعین و گردشگران روز جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ را به مرز و گمرک اینچه برون که دارای بازارچه خرید متنوع است را مشاهده می فرمایید.

هوای بهاری و عالی نیز یکی از دلایل این استقبال  زیاد همشهریان و هم‌استانیان بود.

با توجه به پتانسیل بالای گردشگری این‌ منطقه امیدواریم امکانات مناسبی هم‌ تعبیه شود.

تصاویری از خیل عظیم مراجعین و گردشگران به مرز اینچه برون

تصاویری از خیل عظیم مراجعین و گردشگران به مرز اینچه برون

تصاویری از خیل عظیم مراجعین و گردشگران به مرز اینچه برون

تصاویری از خیل عظیم مراجعین و گردشگران به مرز اینچه برون

تصاویری از خیل عظیم مراجعین و گردشگران به مرز اینچه برون

ب

  • نویسنده : فریدون قارئی