گوشه ای از حضور دهه هشتادی و دهه نودی های گنبدی به همراه خانواده در همایش حماسی سلام فرمانده با حضور حاج ابوذر روحی و حاج مهدی مختاری و عاشقان ولایت در استادیوم آزادی شهرستان گنبدکاووس

گوشه ای از حضور دهه هشتادی و دهه نودی های گنبدی به همراه خانواده در همایش حماسی سلام فرمانده با حضور حاج ابوذر روحی و حاج مهدی مختاری و عاشقان ولایت در استادیوم آزادی شهرستان گنبدکاووس

 

  • نویسنده : راضیه اونق