گوشه ای از حضور دهه هشتادی و دهه نودی های گنبدی به همراه خانواده در همایش حماسی سلام فرمانده با حضور حاج ابوذر روحی و حاج مهدی مختاری و عاشقان ولایت در استادیوم آزادی شهرستان گنبدکاووس

پایگاه اخبار گنبد – راضیه اونق: گوشه ای از حضور دهه هشتادی و دهه نودی های گنبدی به همراه خانواده در همایش حماسی سلام فرمانده با حضور حاج ابوذر روحی و حاج مهدی مختاری و عاشقان ولایت در استادیوم آزادی شهرستان گنبدکاووس

 

تصاویر همایش سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی گنبدکاووس

تصاویر همایش سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی گنبدکاووس

تصاویر همایش سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی گنبدکاووس

تصاویر همایش سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی گنبدکاووس

تصاویر همایش سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی گنبدکاووس

تصاویر همایش سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی گنبدکاووس

تصاویر همایش سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی گنبدکاووس

تصاویر همایش سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی گنبدکاووس

  • نویسنده : #راضیه_اونق