مبلغ دو میلیارد تومان اعتبار به صورت امانی در اختیار ما گذاشته شده است تا کار طرح را پیش ببریم و در تلاش هستیم سه میلیارد تومان دیگر امانی در اختیار ما قرار گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: تکمیل طرح روگذر علی آبادکتول به۳۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مهدی میقانی گفت: تکمیل طرح روگذر علی آباد کتول دوماه پیش بر عهده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گذاشته شد.

او گفت: برآوردهای اولیه نشان می دهد تکمیل این طرح حدود ۳۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

میقانی می گوید: مبلغ دو میلیارد تومان اعتبار به صورت امانی در اختیار ما گذاشته شده است تا کار طرح را پیش ببریم و در تلاش هستیم سه میلیارد تومان دیگر امانی در اختیار ما قرار گیرد.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان