برای مقابله با آفت مگس مدیترانه‌ای تاکنون ۲مرحله بسته حمایتی رایگان به ارزش ۷۰۰میلیون تومان در اختیار باغداران استان قرار داده شده است.

کیانوش حق نما با اعلام این خبر افزود: حجم خسارت بین ۲تا۷۰ درصد متغیر است.

حق نما ادامه داد: برای مقابله با آفت مگس مدیترانه‌ای تاکنون ۲مرحله بسته حمایتی رایگان به ارزش ۷۰۰میلیون تومان در اختیار باغداران استان قرار داده شده است.

وی اضافه کرد: تله‌های ردیابی آفت در اختیار باغداران استان قرار داده شده و در صورت محرز شدن وجود آفت، سموم لازم در اختیار باغداران قرار داده خواهد شد.

  • منبع خبر : صداوسیما