با وجود ثبت بارش‌های مناسب در سه حوضه آبریز استان این بارش‌ها به دلیل خشکسالی‌های امسال نتوانست منجر به روان‌آب در رودخانه‌ها شود.

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای گلستان : با وجود ثبت بارش‌های مناسب در سه حوضه آبریز استان این بارش‌ها به دلیل خشکسالی‌های امسال نتوانست منجر به روان‌آب در رودخانه‌ها شود.

از شروع سال آبی جاری (مهر پارسال تا ۳۱ مرداد امسال) آبخوان‌های کم عمق گلستان حدود ۲۴۲ میلیون مترمکعب و آبخوانهای عمیق حدود ۶۹ میلیون متر مکعب نسبت به دوره بلند مدت کاهش یافت که امیدواریم با بارش های موثر سال آبی جدید این روند کمی بهبود یابد.

  • منبع خبر : ایرنا