رئیـس هیـئت مـدیـره مجمـع خیـریـن گلستان خبر داد؛ در قـالب نــذر تخصص، با همکاری مرکز نیکـوکاری انصـارالمهـدی (عـج) و با حضور خـدام رضـوی گـروهی از پزشکان مغز و اعصـاب و ارتـوپـدی به گلستان می آیند.

رئیـس هیـئت مـدیـره مجمـع خیرین گلستان خبر داد؛ در قـالب نــذر تخصص، با همکاری مرکز نیکـوکاری انصـارالمهـدی (عـج) و با حضور خـدام رضـوی گـروهی از پزشکان مغز و اعصـاب و ارتـوپـدی به گلستان می آیند.

محمـد شهـرکـی با اعـلام این خبر گفـت؛ دکتر رضا جباری جـراح متخصص مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات به همراه چند پزشـک مجرب و متخصص روز پنج شنـبه ۲۵ خـرداد مـاه در ساختمان هـلال احمــر گنـبد کـاووس پـذیـرای بیمــارانی خواهند بود که برای حفـظ سلامتی شان بایـد در اولـین فرصـت معـایـنه شـوند و تحت درمان قـرار بگیرند.

خیـر گلسـتانی کـه خـود مسبب حضـور ایـن گـروه پزشـکی و خـدام رضــوی در اسـتان است اضـافـه کـرد؛ بعـد معـایـنه چـنانچه نیاز به استفاده از دارو بـود بـه صـورت رایـگان در اختیار بیمـاران قرار داده می شـود و تمـهیـداتی انـدیشـیده شـده افرادی که شرایط شان حاد است بعـد از عکسبـرداری و سی تی اسکـن با تشخیص پزشک معالج در اولین فرصت تحـت عمـل قرار بگیرند.

به گفته ی رئیس مجمـع خیـرین سلامت گنبد کاووس مجموعه های مختلف مثـل فرمـانداری ویژه گنبد کـاووس، ناحیه ی بسیج سپاه گنبد کاووس،ستاد نمازجمعه هـلال احمـر، شبکه ی بهـداشـت و درمـان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی تـلاش دارند از این فــرصـت بــرای حــل مشکل مردم اسـتفاده کنند و هـدف مـان ایـن است در نوبـت هـای بعـدی پـزشکان متخصـص دیگـری را بــه اسـتان دعـوت کنیم و در شهرستان های مختلف استان به بیماران رسیدگی شود.

رئیـس هیئت مـدیـره ی مجمــع خیـرین استان گلستان با اشاره به بیانـات اخیـر مقـام معــظم رهبری تاکـید کـرد؛ قطعــا برای ترویج و تقویت ایمان وامید مردم تــلاش می کنیم و فـرمـــوده ی گهــربار معظم له که همــواره تاکـید داشـته اند؛  «كاري كنيد بيمار جز درد و رنج بيمـاري اش، ناراحتي ديگري ‏نداشته باشد» در امورات حوزه ی بهـداشـت و درمـان مد نظر است و لحـاظ می شـود.

شـایان ذکر است؛ تیم پزشکی روز پنـج شنبه در ساختمان درمـانگاه هلال احمر مستقر می شـود و ساختمان این بنـا با ۳۰۰ متـر مـربع زیربنـا اخیرا توسط خیر گلستانی حـاج محمـد شهـرکی سـاخـته شده است و امید می رود طبق قـول و قــرار توسـط هـلال احمــر تجهیـز و به زودی مورد بهره برداری قرار بگیرد.

 

خیرین پیشقدم شدند: گروهی از پزشکان مغز و اعصاب و ارتوپدی به گنبدکاووس می آیند

  • نویسنده : فریدون قارئی