مدیرکل گمرکات گلستان گفت: درآمد وصولی گمرکات گلستان در ۱۱ ماهه نخست سال ۲۱۲ میلیارد و ۸۱۸ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۸ درصد رشد داشته است.

سید ابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در ۱۱ ماهه نخست امسال، ۳۴۴ میلیون و ۶۳۶ هزار کیلوگرم کالا به ارزش بیش از ۲۰۶ میلیون و ۵۱۸ هزار دلار از گمرکات گلستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش دلاری ۲۴ درصد افزایش و از نظر وزنی ۹ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل گمرکات گلستان افزود: همچنین طی این مدت، بیش از ۳۱ میلیون و ۲۳۷ هزار کیلوگرم کالا به ارزش ۵۶ میلیون و ۸۱۴ هزار دلار از گمرک مرزی اینچه برون وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۸۱ درصد افزایش و از نظر ارزش دلاری سه درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: در ۱۱ ماهه نخست سال گذشته، ۱۷ میلیون و ۲۱۷ هزار کیلوگرم کالا به ارزش بیش از ۵۸ میلیون و ۴۸۴ هزار دلار واردات انجام شده بود.

حسینی در خصوص ترانزیت خارجی هم گفت: در ۱۱ ماه نخست امسال، ۳۶ هزار و ۵۱۰ کیلوگرم کالا به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۵۰۷ هزار دلار ترانزیت خارجی انجام شده که از نظر وزنی ۱۲۱ درصد و از نظر ارزش ۸۵۸ درصد رشد یافته است.

مدیرکل گمرکات گلستان بیان کرد: درآمد وصولی گمرکات گلستان در ۱۱ ماهه نخست سال ۲۱۲ میلیارد و ۸۱۸ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر