دبیر کمیته برنامه ریزی و نظارت بر رهاسازی بچه ماهیان دریایی شیلات گلستان گزارش داد.

دبیر کمیته برنامه ریزی و نظارت بر رهاسازی بچه ماهیان دریایی شیلات گلستان با بیان اینکه رها سازی در روز‌های آینده نیز ادامه دارد افزود: از تعداد بیش از ۱۲ میلیون قطعه بچه ماهی خاویاری و استخوانی رهاسازی شده، ۴۷۰ هزار قطعه بچه ماهی خاویاری گونه قره برون تولیدی مرکز تکثیر بچه ماهیان خاویاری شهید مرجانی با میانگین وزن ۱/۹ گرم، ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار قطعه بچه ماهی کپور تولید شده در مرکز بازسازی ذخائر تاس ماهیان سد وشمگیر با میانگین وزنی ۰/۳۳۰ گرم و بیش از ۱۰ میلیون قطعه بچه ماهی کپور و کلمه تولید شده در مرکز بازسازی ذخائر ماهیان استخوانی گلستان با میانگین وزنی ۰/۵ و ۰/۴ گرم، بوده است.

  • منبع خبر : صداوسیما