تاکنون یک میلیون و ۵۲۰ هزار و ۱۸۲ دُز نوبت اول واکسن کرونا برای ۹۴.۷ درصد از جمعیت بالای ۱۲ سال استان گلستان تزریق شد که این عدد برای نوبت دوم یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۳۶۷ نفر معادل ۸۵.۸ درصد است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت گلستان: تاکنون یک میلیون و ۵۲۰ هزار و ۱۸۲ دُز نوبت اول واکسن کرونا برای ۹۴.۷ درصد از جمعیت بالای ۱۲ سال استان گلستان تزریق شد که این عدد برای نوبت دوم یک میلیون و ۳۱۲ هزار و ۳۶۷ نفر معادل ۸۵.۸ درصد است.

مردم فکر می‌کنند تزریق نوبت‌های اول و دوم واکسن کرونا برای مقابله با این بیماری کفایت می‌کند و دیگر نیازی به تزریق نوبت‌های یادآور ندارند بر همین اساس میزان تزریق نوبت‌های سوم و چهارم در گلستان مطلوب نیست در صورتی که یکی از راه‌های اصلی جلوگیری از ابتلا و یا شدت بیماری تکمیل زنجیره تزریق است.

  • منبع خبر : ایرنا