فرماندار شهرستان ترکمن از اجرای عملیات ریل گذاری جدید و تعویض خط دوم خط آهن بندرگز – گرگان خبر داد.

نورمحمد جعفری از اجرای عملیات ریل گذاری جدید و تعویض خط دوم راه آهن بندرگز – گرگان خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح به طول ۷۰ کیلومتر از مصوبات سفر نخست رئیس جمهور به استان گلستان است.

فرماندار شهرستان ترکمن گفت: ۲۸۰۰ متر از این خط آهن در داخل شهر بندرترکمن است که تا کنون ۵۰۰ متر آن انجام شده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر