حادثه ای که به گفته یکی از اهالی روستای هوتن اگر آتش نشانی منطقه به سرعت‌ عمل می‌کرد، شاید خسارات‌ وارده به کامیون‌ کمتر می‌شد.

حادثه ای که به گفته یکی از اهالی روستای هوتن اگر آتش نشانی منطقه به سرعت‌ عمل می‌کرد، شاید خسارات‌ وارده به کامیون‌ کمتر می‌شد.

یکی از اهالی روستای هوتن بخش داشلی برون گنبدکاووس چنین می‌گوید؛ تصویر فوق مربوط به چپ کردن و آتش گرفتن خودروی کامیون تک در محور گنبد- روستای هوتن(روبه روی روستای هوتن) می‌باشد.

حال راننده خوبه و آتش با حضور مردم روستا خاموش شد، آتش نشانی شهرداری کرند هم اول که گوشی رو جواب نداد و بعدشم پس از خاموش شدن آتش‌، شاید ۲ ساعت بعدش آمدند، اینو بگین تا مسولین بشنوند، مسیر ۴ کیلومتر بیشتر فاصله نداشت./ اگه به موقع اومده بود کامیون بنده خدا نمی‌سوخت.

ما این ادعا‌ را در پایگاه اخبار گنبد تایید یا رد نمی‌کنیم و در صورتی که آتش‌نشانی شهرداری کرند در مورد این حادثه توضیحی داشته باشند منعکس خواهیم کرد، ضمن اینکه اگر مسئولین تفکیک وظایف آتش‌نشانی در چنین مواقع برای روستاهای اطراف و یا جاده‌ها را شفاف بیان‌ کنند تا اهالی روستاها در چنین مواقع برای خودروهای آتش گرفته بدانند چه کاری انجام دهند و… خیلی خوب خواهد شد.

  • نویسنده : فریدون قارئی