با اقدام سربازان گمنام امام زمان عج سوداگران حوزه آرد و نان در استان گلستان دستگیر شدند.

با توجه به فعالیت گسترده سوداگران و دلالان حوزه آرد در سطح استان گلستان و ایجاد بازار سیاه آرد ، طی چند ماه اخیر مشکلات متعددی در حوزه آرد و نان استان بروز نموده که با پیگیری و گستراندن چتر اطلاعاتی سربازان گمنام آقا امام زمان عج در اداره کل اطلاعات استان گلستان چند نفر از دلالان و متخلفین این حوزه که با سؤ استفاده از شرایط فعلی بازار و اختلاف قیمت فراوان بین آرد یارانه ای و آزاد اقدام به ایجاد بازار سیاه نموده بودند شناسایی و با مجوز قضایی دستگیر و روانه زندان گردیدند.

  • منبع خبر : اختصاصی اخبار گنبد