متصدی تعویض روغن خودرو در گرگان به جبران خسارت وارده در حق شاکی خصوصی و دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: متصدی تعویض روغن خودرو در گرگان به جبران خسارت وارده در حق شاکی خصوصی و دولت محکوم شد.

تقی حسام گفت: شخصی علیه متصدی یک تعویض روغنی خودرو به دلیل استفاده از روغن تقلبی و وارد شدن خسارت به خودرویش بر اثر استفاده از این روغن شکایت کرد.

حسام گفت: پس از بررسی انجام شده تخلف در فروش روغن تقلبی و بی کیفیت محرز ومسلم تشخیص داده شد.

او افزود: به استناد ماده ۵۹ قانون نظام صنفی به جبران خسارت وارد شده رای به پرداخت مبلغ ۵۶۸ میلیون و ۴۷۰ هزار ریال در حق شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر شد.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان