عملیات نصب بنچ مارک در سواحل استان گلستان برای جلوگیری از دست‌اندازی به اراضی حاصل از پسروی آب دریا در بندرترکمن آغاز شد.

دادستان مرکز استان در بازدید چند هفته قبل از ساحل بندرترکمن، منابع طبیعی گلستان را ملکف کرده بود محدوده این زمین‌ها را با نصب بنج مارک مشخص کند.

محمود اسپانلو با اشاره به این که فقط اخذ سند مالکیت برای حفاظت از منابع ملی کافی نیست گفت: باید مرز فیزیکی این زمین‌ها در طبیعت مشخص شود تا دست اندازی ها به راحتی قابل تشخیص باشد.

وی افزود: تاکنون سند ۲۳ هزار و ۸۱۷ هکتار از سواحل دریای خزر در استان گلستان نیز در قالب ۴۵ قطعه صادر شد.

اسپانلو گفت: برای جلوگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه های گلستان هم که به علت تغییرات اقلیمی و فصلی بودن برخی رودخانه‌ها، تغییر مسیر می دهند نیز دادستان‌های استان بر حدنگاری زودتر رودخانه‌ها و صدور سند آن‌ها نظارت می کنند.

به گفته وی در نتیجه این پپیگیری‌ها تاکنون برای سه هزار و ۴۸۷ هکتار از زمین های بستر رودخانه های گلستان سند صادر شده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا