با انجام پایش مستمر از سوی کارشناسان دامپزشکی استان ، تاکنون بیماری ویروسی ( KHV ) در ۲۰۰ مزرعه پرورش ماهیان گرمابی مشاهده نشده است.

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان اداره کل دامپزشکی استان گلستان گفت: با انجام پایش مستمر از سوی کارشناسان دامپزشکی استان ، تاکنون بیماری ویروسی ( KHV ) در ۲۰۰ مزرعه پرورش ماهیان گرمابی مشاهده نشده است.

شاپور فکوری: نمونه برداری از مزارع پروش ماهیان گرمابی هرساله در فصل گرما ( دمای آب بالای ۱۷ درجه سانتی گراد ) در راستای اجرای برنامه ملی مراقبت از بیماری ویروسی کوی هرپس ویروس ( KHV) است.

  • منبع خبر : ایرنا