در روزهای گذشته تو خبرها اومد که سایت زباله آزادشهر تعطیل و دفن زباله در‌ آنجا ممنوع شد، امروز اول صبح متوجه شدیم این زباله‌ها توسط‌ کامیون در اول ورودی روستای آقچلی سفلی گنبدکاووس تخلیه شده است.

در روزهای گذشته تو خبرها اومد که سایت زباله آزادشهر تعطیل و دفن زباله در‌ آنجا ممنوع شد، امروز اول صبح متوجه شدیم این زباله‌ها توسط‌ کامیون در اول ورودی روستای آقچلی سفلی گنبدکاووس تخلیه شده است.

جهت‌ استحضار مسئولین مربوطه برای جلوگیری از‌ عادی شدن‌ موضوع

 

مشکلات پس از تعطیل شدن سایت زباله آزادشهر

  • نویسنده : راضیه اونق