نکته مهمش این است که بر اساس این چند ماه که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، الگوی مصرف را برای افراد مختلفی که نان خریده‌اند، مشخص می‌کنند و بر اساس این الگو نان کماکان به نرخ دولتی است و مازاد بر آن را به نرخ آزاد حساب می‌کنند. در واقع اینکه هر خانواده یا هر فرد چه قدر نان خریداری کرده است را ملاک تعریف الگوی مصرف قرار می‌دهند.

احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس درباره جزئیات طرح فروش کیلویی نان: نان به صورت کیلویی به فروش می‌رسد و بعد بر اساس رقمی که مردم پرداخت کرده‌اند، دولت مابه‌التفاوت رقم دولتی و آزاد را به نانوایی‌ها یارانه می‌دهد. اما نکته مهمش این است که بر اساس اجرای آزمایشی، الگوی مصرف را برای افراد مختلفی که نان خریده‌اند، مشخص می‌کنند و بر اساس این الگو نان کماکان به نرخ دولتی است و مازاد بر آن را به نرخ آزاد حساب می‌کنند.

نکته مهمش این است که بر اساس این چند ماه که به صورت آزمایشی اجرا می‌شود، الگوی مصرف را برای افراد مختلفی که نان خریده‌اند، مشخص می‌کنند و بر اساس این الگو نان کماکان به نرخ دولتی است و مازاد بر آن را به نرخ آزاد حساب می‌کنند. در واقع اینکه هر خانواده یا هر فرد چه قدر نان خریداری کرده است را ملاک تعریف الگوی مصرف قرار می‌دهند.

 

  • منبع خبر : انتخاب