اگر در فرصت اعلام شده، دستگاه آنژیوگرافی و ارائه خدمات آن به بیماران، تعیین تکلیف نشود، در راستای حفظ حقوق عامه، پیگیری قضایی دادستانی در انتظار مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گلستان خواهد بود.

دادگستری گلستان ۲ هفته برای راه اندازی کامل دستگاه آنژیوگرافی بیمارستان تخصصی قلب شهرستان کردکوی به دانشگاه علوم پزشکی فرصت داد.

حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در بازدید از بیمارستان قلب کردکوی گفت: دستگاه آنژیوگرافی این بیمارستان که به علت یک مشکل حقوقی در خارج از استان توقیف بود با پیگیری دادگستری استان به شهرستان کردکوی منتقل شد و حالا با گذشت چند ماه همچنان راه اندازی نشده است و بیماران ِ مراجعه کننده به این بیمارستان، سرگردان هستند.

حیدر آسیابی افزود: اگر در فرصت اعلام شده، دستگاه آنژیوگرافی و ارائه خدمات آن به بیماران، تعیین تکلیف نشود، در راستای حفظ حقوق عامه، پیگیری قضایی دادستانی در انتظار مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گلستان خواهد بود.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان