برخی میدان‌های جدید احداثی در گنبد آن هم در فضاهای نامناسب، بعضا خود عامل ایجاد ترافیک و مشکلات دیگر هستند و صدای برخی شهروندان را در می‌آورد.

برخی میدان‌های جدید احداثی در گنبد آن هم در فضاهای نامناسب، بعضا خود عامل ایجاد ترافیک و مشکلات دیگر هستند و صدای برخی شهروندان را در می‌آورد.

در تازه‌ترین میدانی که در شهر گنبدکاووس و انتهای خیابان اروندرود احداث شده، این تغییر خود باعث تجمع و ایجاد ترافیک در این نقطه از شهر شده است که باعث گلایگی برخی شهروندان شده است.

میدان های جدید گنبد خود باعث ترافیک هستند

نبود فضای مناسب و کم بودن فضا بین بلوار و منزلی که بخصوص شب‌ها با نبود دید کافی احتمال برخورد با منزل مجاور یا بلوار وجود دارد.

به نظر می‌رسد، راه حل هر تقاطع که بعضا فضای اطراف آن نیز‌ کافی نیست احداث میدان نباشد، امیدواریم مسئولین امر مقداری بیشتر برای این موضوعات و تبعاتِ بعدیِ آن وقت بگذارند تا مشکلات ترافیکی کمتر شود، با تشکر فریدون قارئی، سردبیر پایگاه اخبار گنبد

  • نویسنده : فریدون قارئی، سردبیر پایگاه اخبار گنبد