نشستی پیرامون دغدغه های مردم برای میراث جهانی قابوس

تصاویری از نشست اختصاصی دکتر نورتقانی مدیر میراث جهانی گنبدقابوس و مدیر‌ان و کارشناسان تیم مرمت میراث جهانی گنبدقابوس آقایان دکتر شیرازی و مهندس چاره ساز از دانشگاه شهید بهشتی تهران با مدیرمسئول و سردبیر پایگاه اخبار گنبد، فریدون قارئی پیرامون گزارش کارهای انجام شده از لحاظ علمی و فنی‌تا کنون و چالش‌ها و برنامه‌های پیش رو برای میراث با ارزش جهانی گنبدقابوس.

در این‌ نشست بحث های متنوع و پرسش و پاسخ‌های متنوعی انجام شد که فیلم توضیحات این نشست در خروجی مدیای اخبار گنبد منعکس گردید.

 

نشست مدیر مسئول پایگاه اخبار گنبد با مدیر میراث جهانی گنبدقابوس

  • منبع خبر : اخبار گنبد