مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت گلستان گفت: تنها 3.13 درصد از گلستانی ها دز چهارم واکسن کرونا را دریافت کردند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت گلستان گفت: تنها ۳٫۱۳ درصد از گلستانی ها دز چهارم واکسن کرونا را دریافت کردند.

علی باقری گفت: از زمان آغاز واکسیناسیون کرونا در گلستان تاکنون یک میلیون و ۵۱۷ هزار و ۳۲۵ نفر واکسن نوبت اول رادریافت کرده اند که این آمار معادل ۹۴٫۶ درصد از واجدین شرایط دریافت واکسن است.

او افزود: از این آمار ۸۵٫۶ درصد یعنی یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۸۳۵ نفر دز دوم واکسن را دریافت کرده اند.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان