روزهای گذشته خبری مبنی بر گلایه تعدادی از شهروندان گنبدی مبنی بر عرضه بنزین آغشته به گازوئیل در یکی از پمپ بنزین های این شهرستان منتشر شد.

دادستان گنبدکاووس دستور بررسی فوری، موضوع مشکل یکی از جایگاه های سوخت این شهرستان را صادرکرد.

حسینعلی ایزد گفت: تعدادی از شهروندان گنبدی امروز در مراجعه به دادسرا اعلام کردند در چند روز گذشته هنگام مراجعه به یکی از جایگاه های سوخت این شهرستان، بنزین مخلوط با گازوئیل به آنان عرضه شده است.

دادستان ایزد گفت: به همین منظور، رئیس استاندارد شهرستان را به بررسی نمونه از خودرو شاکیان و جایگاه سوخت و اعلام نتیجه نمونه برداری در کوتاه ترین زمان، مکلف کردیم.

روزهای گذشته خبری مبنی بر گلایه تعدادی از شهروندان گنبدی مبنی بر عرضه بنزین آغشته به گازوئیل در یکی از پمپ بنزین های این شهرستان منتشر شد.

  • منبع خبر : صداوسیمای گلستان