دریاچه ارومیه رو به خشک شدن است و اگر سال آبی آینده هم مثل سال آبی گذشته باشد، به احتمال بسیار زیاد باقیمانده آب تبخیر می‌شود و دریاچه کاملا خشک می‌شود.

پروفسور ناصر آق، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه گفت: دریاچه ارومیه رو به خشک شدن است و اگر سال آبی آینده هم مثل سال آبی گذشته باشد، به احتمال بسیار زیاد باقیمانده آب تبخیر می‌شود و دریاچه کاملا خشک می‌شود.

به گزارش پایگاه اخبار گنبد، احیا کردن کل دریاچه با آن عظمت دیگر امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه دوباره اقلیم برگردد و دوباره بارندگی‌های خیلی شدید رخ دهد و مثل قدیم ۳ ماه برف ببارد تا شاهد احیای کامل دریاچه باشیم.

از سال ۸۵ گفته‌ام که تنها راه احیای دریاچه ارومیه کوچک کردن آن است. فقط با کوچک کردن دریاچه ارومیه و کاهش میزان تبخیر می‌توان آن را نجات داد.