احساس مسئولیت و کم کردن باری از دوش مردم مقدم و مشکلاتشان بر قانون است

امروز یکی از شهروندان طی تماسی با بنده موضوعی را اشاره کرد که بد ندیدیم این‌ موضوع کوچک برای ادارات ولی مهم برای شهروندان را عنوان کنیم شاید راه حلی اندیشیده شد.

این شهروند مدارک هویتی خودش از جمله کارت ملی و سایر مدارک را گم کرده بود، پس از متوجه شدنِ موضوع به محل و ادارات و بخش های خصوصی که در روز قبل رفته بود مراجعه می‌کنن و پیگیر مدارک جا مانده خود میشن‌، ایشون مدارک خودشون رو که پیدا نکردن ولی متوجه میشن کارت ملی و‌‌‌… سایر شهروندان از ماه ها پیش در اون اداره و مرکز پررفت و آمد خصوصی و… باقی مانده و تحویل اداره پست نشده است.

و طبق گفته ایشان ظاهرا دلیلش عدم وجود قانونی مشخص یا احساس وظیفه برای رساندن این مدارک به اداره پست که برای شهروندان موضوعی مهم است می باشد. این همشهریمون که خودش کارمند یکی از ادارات هستند موضوع رو از مسئول مربوطه اداره خودشون هم میپرسن و با کمال تعجب متوجه میشه این وضعیت در اداره خودشون هم پابرجاست و چندین کارت ملی از ماه‌های قبل جا مانده است.

طی پیگیری هایی کردم، بطور خلاصه اگر مدرک گمشده ای در سامانه اداره پست ثبت بشه از این اداره با صاحب مدارک تماسی گرفته میشه تا تحویل فرد شود.

شاید قانون و یا وظیفه کردن این موضوع در بروکراسی و فضای اداری جاری کاری سخت و بدون نتیجه باشه، ولی اگر اداره پست که قطعا نهادی خدمت رسان به مردم هست راه حلی برای جمع آوری این موضوع چاره کنه، مشکل خیلی از شهروندان رفع خواهد شد و یا هم هر چند وقت یکبار خود ادارات راسا این مدارک هویتی گمشده را به اداره پست تحویل دهند.

به هر حال گم شدن‌ مدارک مشکلی است که برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد و پیشنهادی بود برای کمک به مردم.

  • نویسنده : فریدون قارئی