همین چند روز پیش بود جوانی رعنا در خیابان شریعتی غربی گنبد در حین حرکت با موتورسیکلت پس از برخورد با چاله‌‌های خیابان به کما رفت، امیدوارم بزودی بهبود پیدا‌ کند.

فریدون قارئی، سردبیر‌ پایگاه خبری اخبار‌ گنبد: جان و مال مردم در تاریکی شبانه خیابان‌های گنبدکاووس در خطر‌ است.

همین چند روز پیش بود جوانی رعنا در خیابان شریعتی غربی گنبد در حین حرکت با موتورسیکلت پس از برخورد با چاله‌‌های خیابان به کما رفت، امیدوارم بزودی بهبود پیدا‌ کند.

پاها و دست‌های آسیب دیده، موتورسیکلت و خودروهای خسارت دیده و… علاوه بر خسارات مادی و جسمی، مردم را‌ چند روز از کار و زندگی می‌اندازد.

خدا خیرتان دهد برای‌ آبادانی و امکانات شهر تلاش می‌کنید ولی‌ الان دیگه وقت‌ جمع کردن خرابی‌های خیابان‌ها رسیده است.

چاله‌های فیبر نوری و فاضلاب گنبدکاووس چه زمانی پر می‌شوند؟

چاله‌های فیبر نوری و فاضلاب گنبدکاووس چه زمانی پر می‌شوند؟ چاله‌های فیبر نوری و فاضلاب گنبدکاووس چه زمانی پر می‌شوند؟ چاله‌های فیبر نوری و فاضلاب گنبدکاووس چه زمانی پر می‌شوند؟ چاله‌های فیبر نوری و فاضلاب گنبدکاووس چه زمانی پر می‌شوند؟ چاله‌های فیبر نوری و فاضلاب گنبدکاووس چه زمانی پر می‌شوند؟

  • نویسنده : فریدون قارئی