طی تماس دکتر پالیده ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در مورد پیام صدای شهروند مبنی بر پیدانشدن واکسن ۱۸ماهگی در پایگاه اخبار گنبد

طی تماس دکتر پالیده ریاست محترم مرکز بهداشت شهرستان گنبدکاووس در مورد پیام صدای شهروند مبنی بر پیدانشدن واکسن ۱۸ماهگی در پایگاه اخبار گنبد

ایشان اعلام نمودند در ماه‌های اخیر برای مدتی کوتاه بصورت سراسری در کشور این مشکل وجود داشته که هم اکنون تمامی واکسن‌های کودکان زیر ۶ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز در شهرستان موجود بوده و هیچ مشکلی در واکسیناسیون وجود ندارد.

شهروندانی که به هر دلیل در واکسیناسیون نوزاد و کودکان خود مشکل دارند می‌توانند مستقیما به واحد بیماری‌ها در مرکز بهداشت گنبدکاووس مراجعه نمایند و یا با شماره ۰۱۷۳۳۲۸۸۷۶۶ تماس و اطلاع کسب نمایند.

  • نویسنده : فریدون قارئی