متاسفانه در سطح کشور و استان سامانه یکپارچه‌ای برای گزارشات مردمی در حوزه قاچاق وجود ندارد و همین موضوع سبب عدم حساسیت مردم نسبت به آن شده است.

فرماندار شهرستان گنبدکاووس: متاسفانه در سطح کشور و استان سامانه یکپارچه‌ای برای گزارشات مردمی در حوزه قاچاق وجود ندارد و همین موضوع سبب عدم حساسیت مردم نسبت به آن شده است.

دهرویه گفت: تمام گلوگاه‌ها و نقاط حساس مبادی قاچاق شناسایی شده و متلاشی شود تا عرصه بر قاچاقچیان و سودجویان تنگ شده و آنها فعالیت خود را در معرض خطر ببینند.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی انجام شده و اعترافات سازمان اموال تملیکی استان مبنی بر اینکه بیشترین قاچاق کالا و ارز در استان گلستان در شرق انجام می‌شود نیاز به انبار اموال تملیکی در این حوزه است که تاکنون دو مکان به این منظور شناسایی و به استان معرفی شده که در صورت تایید، کالاهای قاچاق کشف شده در این مکان نگهداری خواهد شد تا پروسه قانونی خود را طی کند‌.