زمزمه های‌ تغییر مسیر‌ جاده جنگل گلستان‌ به نقطه ای دیگر و لزوم فعالتر شدن تصمیم گیرندگان و‌ فعالان شهرستان گنبدکاووس جهت عقب نماندن از قافله و مسیر اصلی جاده بین المللی

پس‌ از ثبت جهانی جنگل های هیرکانی زمزمه‌های انتقال و تغییر مسیر جاده اصلی گلستان به خراسان از جنگل گلستان به گوش میرسد.

باتوجه به اینکه یکی از مسیرهای احتمالی از سمت‌آزادشهر و جاده تیل آباد و جاجرم‌ مطرح است و باتوجه به کوهستانی بودن این مسیر، قطعا‌ هزینه‌های سنگینی نیز‌ برای کشور‌ خواهد داشت. بهتر‌است برای به جریان انداختن و قرار گرفتن شهر گنبد در مسیر اصلی این جاده، مسئولان شهرستان، طرح و تحقیق و پیشنهاد انتقال این مسیر‌ از سمت شمال شهرستان گنبدکاووس را پیگیری و به نتیجه برسانند.

در روز گذشته محمدحسن طالبيان معاون سازمان ميراث فرهنگي كشور در جمع خبرنگاران گفته بود: براي حفظ اثر جنگلهاي هيركاني در يونسكو جابجايي جاده ازمسير پارک ملي گلستان، تجهيز پايگاههاي حفاظتي به تكنولوژي روز دنيا همچون نصب دوربين و بهرگيري از پهپاد وسنسورهاي حساس به دود آتش با ايجاد رديف اعتبار ملي در دستور كار است.

  • نویسنده : فریدون قارئی