با اجرای طرح اصلاح شبکه توزیع، اتلاف انرژی برق حدود ۵۰ درصد در شبکه فشار ضعیف کاهش می‌یابد و در نتیجه از ورود میلیون‌ها تن آلاینده ناشی از مصرف سوخت‌های جایگزین (گازوئیل و مازوت) به فضای کشور جلوگیری می‌شود.

مدیر امور توزیع نیروی برق گنبدکاووس از جایگزین کردن کابل‌های خودنگهدار به جای سیم در ۴۲۲ کیلومتر (معادل ۸۰ درصد) از شبکه فشار ضعیف این شهر خبر داد و گفت: این شهرستان در مجموع هزار و ۷۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط دارد.

محمدعلی عربگلو: با اجرای طرح اصلاح شبکه توزیع، اتلاف انرژی برق حدود ۵۰ درصد در شبکه فشار ضعیف کاهش می‌یابد و در نتیجه از ورود میلیون‌ها تن آلاینده ناشی از مصرف سوخت‌های جایگزین (گازوئیل و مازوت) به فضای کشور جلوگیری می‌شود.

طبق نظر کارشناسان حوزه انرژی، میانگین تلفات در شبکه توزیع برق کشورهای پیشرفته پنج درصد و این رقم در ایران ۱۰ درصد است.

وی اضافه کرد: افزایش ایمنی کارکنان شرکت برق هنگام فعالیت، حذف شاخه‌زنی درختان به دلیل تعداد زیاد سیم‌ها، زیباسازی مبلمان شهری و کاهش سرقت برق از دیگر مزایای اصلاح شبکه توزیع برق است که عملیات اجرایی آن از سال ۹۹ در گنبدکاووس شروع شده است.

  • منبع خبر : ایرنا