مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش از تحصیل ۸۵ درصد از دانش‌آموزان عشایری در مدارس ثابت خبر داد.

علی تیرگیر مال خلیفه در نشستی با معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار کرد: تصوری که از جامعه عشایری وجود دارد، این است که به دلیل کوچ ایل‌ها، ممکن است اعتبارات مورد نظر صرف ساخت و تجهیز مدارس موقتی شده و به نقطه هدف اصابت نکند. اما باید گفت که حدود ۸۵ درصد از جامعه مخاطب ما یعنی دانش آموزان عشایر در مدارس ثابت تحصیل می کنند.

وی افزود: بنابراین بدون اینکه نگران باشیم بودجه به هدف اصلی خود می‌رسد یا نه، می‌توان زیرساخت‌های دائمی برای دانش‌آموزان عشایر و مدارس آنان ایجاد کرد.

تیرگیر تصریح کرد: ما نزدیک به ۱۳۰۰ معلم کوچ رو داریم که با دانش‌آموزان کوچ می کنند، و بیش از هزار معلم نیز داریم که در مدارس نیمه کوچ رو فعالیت دارند. طبق آمارهای ما و با نگاهی اجمالی می‌شود از میان ۷۵۰۰ مدرسه عشایری سراسر کشور، اینکه چه تعدادی و به چه نسبتی نیاز به تجهیزات و نوسازی دارند را احصا و استخراج کرد و بنابر تقسیم بندی‌های مدارس عشایری، اعتبارات را در جای خود هزینه کرد.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: سبک زندگی عزتمندانه و مستقل، پراکنده بودن جغرافیای زیست عشایر که معمولا در دورترین نقاط هستند و عواملی از این دست باعث شده تا خدمات دولتی به آنها کمتر برسد؛ از سوی دیگر روحیه مطالبه‌گری نیز در میان این عزیزان پایین است و همه چیز دست به دست هم داده تا سبب کاهش شاخص‌های توسعه یافتگی به‌ویژه در امر تعلیم و تربیت شود.

وی اضافه کرد: وزارت آموزش و پرورش تنها دستگاهی است که برای انجام ماموریت خود، بخش ویژه و دفتری تخصصی برای نیاز عشایر در آن وجود دارد، یعنی دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وظیفه سیاستگذاری، ساماندهی و نظارت بر امر آموزش و پرورش عشایری ۲۶ استان کشور را بر عهده دارد که حدود ۲۲۵ هزار دانش‌آموز در ۲ مقطع ابتدایی و متوسطه آن تحصیل می کنند.

تیرگیر یادآور شد: امکانات اولیه‌ای مانند میز و نیمکت و تخته مناسب برای دانش‌آموزان در خیلی از مدارس ما نیست یا بسیاری از مدارس عشایری ما مشکلِ نبود و یا کمبود سرویس بهداشتی دارند. از این رو، توجه به دانش‌آموزان عشایری با این خصوصیت‌ها و با وجود محرومیت‌های بسیار ضروری و فوریتی است.

پروژه‌های نیمه‌کاره عشایری باید به سرانجام برسد

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز در این نشست گفت: در گام نخست پروژه‌های نیمه‌تمام عشایری احصا شده و به سازمان نوسازی گزارش داده شود تا آن‌ها به سرانجام برسد، به ویژه پروژه‌های اولویت‌دار که تعداد بالایی هم ندارند و از اهمیت بیشتری برخوردارند.

مجید عبداللهی با بیان اینکه رویکرد در وزارت آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین، عدالت آموزشی است، گفت: شناخت وضع موجود و جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق اهمیت ویژه‌ای برای پیشبرد و انجام کار دارد.

عبداللهی با یادآوری مراحل برنامه‌ریزی برای انجام کار، بودجه‌ریزی، عملیات و اجرا و نظارت و پایش تصریح کرد: در موضوع زیرساختی مثل سرویس‌های بهداشتی در برخی موارد که وجود ندارد نیاز داریم ساخته شود یا پروژه باید تکمیل شود.

وی افزود: یکی از کارویژه‌های ما ساخت سرویس بهداشتی مدارس است و نبود سرویس بهداشتی برای مدارس با تعدادی دانش‌آموز به هیچ وجه قابل قبول نیست، از این رو ساخت سرویس‌های بهداشتی در مدارس مختلط به‌ویژه در مقطع متوسطه در اولویت ماست.

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس عنوان کرد: بنابراین در گام اول پروژه‌های نیمه‌تمام عشایری احصا شده و به ما گزارش داده شود تا آنها به سرانجام برسد، به ویژه پروژه‌های اولویت‌دار که تعداد بالایی هم ندارند و از اهمیت بیشتری برخوردارند.

عبداللهی در این نشست پیشنهاد داد تا برنامه مشترک همکاری دوجانبه تهیه و تدوین شده و به امضای دو معاون وزیر برسد تا رسمیت بیشتری یافته و برای اجرایی شدن نیروی محرکه یابد.

هفت هزار و ۳۱۹ مدرسه عشایری در ۲۶ استان وجود دارد و وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ریزی هدفمند برای رفع مشکل سوء تغذیه و بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان عشایر را در دستور کار قرار داده است.

اکنون ۲۲۴ هزار دانش آموز عشایر در نظام آموزشی کشور تحصیل می کنند که شامل ۱۶۲ هزار دانش آموز مقطع ابتدایی و حدود ۶۲هزار دانش آموز در مقطع متوسطه است.

  • منبع خبر : خبرگزاری ایرنا