این برنامه در گام نخست در سه شهر گلستان اجرا می شود.

مدیرکل استاندارد گلستان از آغاز طرح نظارت فنی و تخصصی بر اقلام و تجهیزات جایگاه‌های عرضه سوخت در این استان خبر داد و گفت: این برنامه در گام نخست در سه شهر گلستان اجرا می شود.

سید مهدی حسینی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طرح نظارت فنی و تخصصی بر اقلام و تجهیزات جایگاه‌های عرضه سوخت در استان اجرای شده که این برنامه در گام نخست در سه شهر اجرا می شود.

مدیرکل استاندارد گلستان افزود: این طرح به صورت پایلوت در جایگاه های سوخت شهرهای گرگان، گنبدکاووس و کردکوی اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، همه تجهیزات، مخازن و نکات ایمنی جایگاه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، این در حالی است که در دوره های گذشته، فقط نازل ها بررسی و کنترل کیفیت می شد.

حسینی بیان کرد: این روند همچنان استمرار داشته و در ادامه، سایر جایگاه های استان را هم در برمی گیرد.
مدیرکل استاندارد گلستان اضافه کرد: در این بازدید شاهد نواقصی در تعدادی از جایگاه‌های سوخت شهر گرگان، کردکوی و گنبدکاووس بودیم که تذکرات لازم برای رفع نواقص موجود داده شد.

  • منبع خبر : مهر