افت تحصیلی درصد دانش‌آموزانی که با شیوع کرونا و آموزش‌های غیرمستمر غیرحضوری دچار افت تحصیلی شده بودند با شرکت در طرح ملی تعمیق و تثبیت یادگیری جبران می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان: افت تحصیلی درصد دانش‌آموزانی که با شیوع کرونا و آموزش‌های غیرمستمر غیرحضوری دچار افت تحصیلی شده بودند با شرکت در طرح ملی تعمیق و تثبیت یادگیری جبران می‌شود.
آموزش غیرحضوری در ۲ سال اول شیوع کرونا باعث عقب‌ماندگی و افت تحصیلی دانش‌آموزان شد که برای جبران آن، طرح رایگان تعمیق و تثبیت در استان در حال اجراست و تا شهریور ادامه خواهد داشت.

  • منبع خبر : ایسنا