یکی از مشکلات کوچک ولی بزرگِ شهر گنبدکاووس نبود توالت و سرویس بهداشتی هست، تقریبا اکثر مناطق کشورمون‌ هم این مشکل رو داره... یکی از مواردی که همیشه بهش توجه نمیشه سرویس بهداشتی هست... یا نیست یا هم اگر باشه به قدری کثیف یا ناقص یا خراب هست که در شان انسان‌ِ امروزی نیست!

یکی از مشکلات کوچک ولی بزرگِ شهر گنبدکاووس نبود توالت و سرویس بهداشتی هست، تقریبا اکثر مناطق کشورمون‌ هم این مشکل رو داره… یکی از مواردی که همیشه بهش توجه نمیشه سرویس بهداشتی هست… یا نیست یا هم اگر باشه به قدری کثیف یا ناقص یا خراب هست که در شان انسان‌ِ امروزی نیست!

نمیدونم کی میخوان این چیزها رو درک کنن… اونوقت شعار گردشگری، گردشگری و گردشگری میدن… سرویس بهداشتیشو نتونستید فراهم کنید توریست خارجی هم میخواید؟ سالهاست ۴ تا سرویس بهداشتی ثابت و مناسب کنار برج قابوس نتونستید بزنید!

مسئولان مرتبط با شهر؛ حوزه گردشگری و حوزه مدیریت شهری دقیقا چیکار میکنید؟ چیکار؟

  • نویسنده : فریدون قارئی