استاندار گلستان با بیان اینکه بانک‌های خصوصی به هیچ جا پاسخگو نیستند، گفت: بانک‌های خصوصی عضو شورای بانک‌های استان نیستند و نیاز است ۸۰ درصد هزینه کرد آنها در استان صورت گیرد.

علی محمد زنگانه، صبح پنجشنبه در هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه شیرین سازی آب دریای خزر در استان گلستان گام‌های خوبی برداشته شد.

استاندار گلستان با اشاره به کریدور میانی شمال و جنوب، گفت: هیچکدام از این کریدورها رقیب یکدیگر نیستند بلکه مکمل هم هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

وی گفت: با حمایت‌هایی که وزیر اقتصاد داشتند اساسنامه منطقه آزاد انجام و طرح جامع آن نوشته شد و اکنون در مرحله تصویب قرار دارد و سعی داریم با پیگیری‌های ایشان تا قبل از سفر رئیس جمهور به استان هیئ ت مدیره و مدیرعامل آن مشخص شوند.

زنگانه با بیان اینکه بانک‌های خصوصی به هیچ کجا پاسخگو نیستند، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی عضو شورای بانک‌های استان نیستند و نیاز است ۸۰ درصد هزینه کرد آنها در استان صورت گیرد.

وی سفر هیأت گلستانی به ترکمنستان را بسیار پراهمیت دانست و خاطرنشان کرد: تلاش داریم تردد مسافری، تجارت چمدانی را احیا کنیم و جاده ۲۲۰ کیلومتری «بندر ترکمن‌باشی» به بندر خشک «اینچه‌برون» که مطالعات آن انجام شده، اجرایی شود.