آیا احداث دو سد در بالادست گرگانرود ثمرات مفید و مثبتی به همراه داشت؟

بجای آب، فاضلاب شهری گنبد در گرگانرود جاری است، وضعیتی که اکثر اوقات شاهدش هستیم.

اینجا: پل آخوندآباد گنبدکاووس و آلودگی فضا و بوی نا مطبوع شهروندان ساکن در حاشیه گرگانرود را می آزارد.

آیا احداث دو سد در بالادست گرگانرود ثمرات مفید و مثبتی به همراه داشت؟

رودی که می توانست به عنوان جاذبه گردشگری شهرمان تبدیل شود، سالهای سال است پس از احداث سدهای بوستان و گلستان در بالا دست آن در اکثر اوقات جز لجن و فاضلاب شهری و بوی ناخوشایند چیزی برای مردم گنبد ندارد.

 

بجای آب، فاضلاب شهری گنبد در گرگانرود جاری است

  • نویسنده : راضیه اونق