رویه موجود در صنعت خودروسازی نشان می دهد که جان مردم برای مدیران این صنعت اهمیتی نداشته و گویا فقط به فکر سود و منافع خود هستند.

رشیدی کوچی،عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس: متاسفانه شاهد هستیم بهانه‌هایی از سوی خودروسازان برای توجیه کیفیت و ایمنی پایین خودروها طرح می شود که مردم را بیشتر عصبانی می کند

رویه موجود در صنعت خودروسازی نشان می دهد که جان مردم برای مدیران این صنعت اهمیتی نداشته و گویا فقط به فکر سود و منافع خود هستند.

  • منبع خبر : انتخاب