تا امروز حدود دو هزار شکایت درباره مسائل مختلف، در سامانه آموزش و پرورش ثبت شده که این شکایت‌ها درباره ثبت نام اجباری در کلاس‌های فوق برنامه مکمل، مشکل کارنامه، نارضایتی از کیفیت آموزشی، عمل نکردن مدیران مدرسه به وعده‌های خود و رعایت نکردن مسائل تربیتی در مدرسه است.

محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیردولتی: تا امروز حدود دو هزار شکایت درباره مسائل مختلف، در سامانه آموزش و پرورش ثبت شده که این شکایت‌ها درباره ثبت نام اجباری در کلاس‌های فوق برنامه مکمل، مشکل کارنامه، نارضایتی از کیفیت آموزشی، عمل نکردن مدیران مدرسه به وعده‌های خود و رعایت نکردن مسائل تربیتی در مدرسه است.

  • منبع خبر : صداوسیما