یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان از ابتدای سال تاکنون پنج هزار و ۵۷ مترمربع از زمین‌های ملی را در چهار عملیات مختلف رفع تصرف کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان از ابتدای سال تاکنون پنج هزار و ۵۷ مترمربع از زمین‌های ملی را در چهار عملیات مختلف رفع تصرف کرده است.

مهدی ملک گفت:ارزش این زمین‌ها یک هزار و ۳۴ میلیارد ریال برآوردشده است.

او با بیان این که ماموران یگان حفاظت این اداره کل از تصرف و تعرض اراضی تحویلی دولتی و ملی جلوگیری می‌کنند گفت: گشت حفاظت اراضی این اداره کل به صورت مستمر از حوزه استحفاظی بازدید و با هر تصرف اراضی ملی برخورد می‌کند.

ملک از هم استانی‌ها خواست؛ در صورت مشاهده تخلف یا زمین خواری با شماره تلفن ثابت به شماره ۰۱۷۳۲۱۳۷۵۵۱و سامانه تلفن گویای ۴ رقمی ۱۶۵۶ تماس بگیرند وموارد را اعلام کنند.

  • منبع خبر : صداوسیما