انتظار حدود دو ماهه برخی شهروندان گنبدی برای ثبت نام پایان یافت.

با توجه به انتظار حدود دو ماهه برخی شهروندان گنبدی برای ثبت نام در طرح مسکن‌ ملی، هم اکنون نام شهر گنبدکاووس نیز بر روی سامانه ثبت نام اضافه گردیده و شهروندان می توانند در صورت داشتن شرایط مورد اشاره در سایت، ثبت‌نام خود را تکمیل‌ نمایند.

https://saman.mrud.ir/

 

  • نویسنده : فریدون قارئی
  • منبع خبر : اخبار گنبد