هنوز ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر در کشور واکسیناسیون‌شان را تکمیل نکردند.

یک اپیدمیولوژیست: هنوز در مرحله پاندمی هستیم.

در شرایط فعلی باید هوشیاری خودمان را حفظ کرده و اپیدمی را تمام شده تلقی نکنیم و دچار خوش‌بینی‌های کاذب نشویم.

آمارهای موجود جهان نشان می‌دهد که به لحاظ مرگ، بستری و ابتلا حدود ۵۰ کشور دنیا، مجددا روند خیزشی و افزایشی پیدا کرده‌اند.

هنوز ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر در کشور واکسیناسیون‌شان را تکمیل نکردند.

در حال حاضر ما وارد مرحله کنترل شده‌ایم، اما هنوز نتوانسته‌ایم بیماری را به طور کامل کنترل کنیم.

  • منبع خبر : اقتصادآنلاین