با ورود دادستان شهرستان گنبدکاووس به موضوع مشکلات مسکن مهر کاج این شهرستان گره چندین ساله این مجتمع باز شد.

با ورود دادستان شهرستان گنبدکاووس به موضوع مشکلات مسکن مهر کاج این شهرستان گره چندین ساله این مجتمع باز شد.

حسینعلی ایزد دادستان‌گنبدکاووس امروز به همراه مدیرکل راه و شهرسازی، شهردار گنبدکاووس و برخی مدیران این شهرستان با حضور میدانی در محل مجتمع مسکن مهر کاج ضمن بررسی ویژه موضوع مشکلات ساکنین این مجتمع که سالهاست لاینحل باقی مانده بود دستورات لازم برای حل مشکلات را صادر و جلسه ویژه ای برای این امر تشکیل داد.

وی با بیان اینکه جلسه امروز دو مصوبه مهم داشت که اجرای آن بخشی از مهم ترین مشکلات چندین ساله اهالی این مجتمع را حل می کند، افزود: در قالب تفاهم نامه ای اداره کل راه شهرسازی استان مکلف شد ظرف یک هفته اداره خدمات شهری این مجتمع را به شهرداری گنبد منتقل کند.

دادستان گنبدکاووس با تاکید بر اینکه ایزد با این اقدام، مسائل مهمی مانند فضاسازی، ایجاد مبلمان شهری و جمع آوری زباله که مهم ترین مشکلات اهالی بود و همیشه دستگاه های مختلف برای رفع آن به سایر دستگاه ها حواله می دادند، حل می شود، ادامه داد: دومین مصوبه مهم امروز تکمیل پروژه جمع آوری فاضلاب این مجتمع بود که اداره راه و شهرسازی قول داد ظرف مدت سه ماه، پروژه جمع آوری فاضلاب این مجتمع را تکمیل کند.

  • منبع خبر : ایسنا