مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از متقاضیان واجد شرایط برای دریافت پروانه داوری و پروانه میانجی گری بدون آزمون دعوت به همکاری می‌نماید.

مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با استناد به مقررات بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناظر به مفاد فصل دوم سند تحول قضایی و دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه و شیوه نامه موضوع ماده ۹ آن دستورالعمل و آیین میانجی گری در امور کیفری مصوب سال ۱۳۹۵ هیات وزیران از متقاضیان واجد شرایط برای دریافت پروانه داوری و پروانه میانجی گری بدون آزمون دعوت به همکاری می‌نماید.

شرایط عمومی داوران، تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه، حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل، عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و عدم استفاده از مشروبات الکلی، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان، نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی است.

بر اساس تبصره یک، داوران اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید متدین به دین خود باشند.

بر اساس تبصره دوم، با توجه به محدودیت قانونی مقرر در ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، به کارکنان شاغل در قوه قضاییه (اعم از قضایی و اداری) پروانه داوری داده نمی‌شود.

بر اساس تبصره سوم، با توجه به محدودیت قانونی مقرر در تبصره ماده ۱۱ آیین میانجی گری مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران، به ضابطان دادگستری (اعم از عام و خاص) و کارکنان شاغل در قوه قضاییه (اعم از قضایی و اداری) پروانه میانجی گری داده نمی‌شود.

ثبت نام همزمان برای دریافت پروانه داوری و میانجی گری بلا مانع است.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان