تخلیه آب‌های زیرزمینی شهر توسط برخی مجتمع‌ها یا منازل در حال ساخت که ما‌ه‌ها و بعضا سالها ادامه دار است، شهروندان را حساس کرده است.

با گرمتر شدن هوا و هشدار مسئولین نسبت به کم آبی و احتمال قطع آب در تابستان، شهروندان گنبدی بیش از پیش نسبت به تخلیه آب‌های زیرزمینی شهر توسط برخی مجتمع‌ها یا منازل در حال ساخت که ما‌ه‌ها و بعضا سالها در حال تخلیه شدن است و سفره‌های آب زیرزمینی شهر و حتی اطراف شهر گنبد را بیهوده به جوی‌های آب روانه می کنند حساس کرده است.

سوال شهروندان این است، متولی رسیدگی و مجوز تخلیه آب‌های زیرزمینی شهر گنبدکاووس چه ارگانی و کجاست؟ آیا این عمل که قطعا لطمات جبران ناپذیری برای آیندگان و شهرمان خواهد داشت با چه حالتی توجیه می شود که بر خشک کردن سفره‌های آب زیرزمینی شهر که متعلق به‌ کل مردم و آیندگان است اولویت دارد؟

اوضاع آب خیلی خطرناک تر از چیزی است که فکر می‌کنیم، این تخلیه آب‌های زیرزمینی شهر قطعا در آینده نزدیک باعث نابودی و تضعیف درختان و پوشش های گیاهی که شاید امروز زیاد به چشممان نیاید ولی باعث خشکی بیشتر زمین، گرمای بیشتر، تبخیر بیشتر و گسترش کویر به قلب گلستان و شهرمان خواهد شد.

فقط میخواهم به سال‌های نه چندان دور حدود ۱۰/۱۵ سال به قبل فکر کنید، تابستان‌ها در کنار گرمای هوا در شهرمان گنبدکاووس شرجی و رطوبت هوا چقدر زیاد بود؟ ولی سال‌های اخیر را به یاد بیاورید؟ این رطوبت و شرجی نسبت به قبل خیلی کمتر شده، و این‌ یعنی کم‌تر شدن پوشش‌گیاهی و در نتیجه خشکسالی بیشتر و…

امیدوارم‌ منظورم را رسانده باشم و مسئولین دنبال راه چاره ای مناسب باشند تا چیزی هم‌ برای آیندگان‌ باقی بگذاریم…/فریدون قارئی، مدیرمسئول پایگاه اخبار گنبد و عضو خانه مطبوعات گلستان

 

  • نویسنده : فریدون قارئی