وقتی تو تعارف گیر می‌کنی و میگی داداش هرجور خودت راحتی

وقتی تو تعارف گیر می‌کنی و میگی داداش هرجور خودت راحتی

محل چراغ: گنبد، بلوار دانشجو، چهارراه شهدا

وقتی تو تعارف گیر می‌کنی و میگی داداش هرجور خودت راحتی +طنز

  • نویسنده : فریدون قارئی