پس از انتشار خبر لغزنده و خطرناک بودن پل روستای کورکلی-قلندآباد بالا به هنگام بارندگی در پایگاه اخبار گنبد و رسانه های فضای مجازی زیرمجموعه این پایگاه، مسئولین‌ راهداری و مسئولین مرتبط از این پل بازدید و دستورات لازم برای رفع مشکل صادر شد.

پس از انتشار خبر لغزنده و خطرناک بودن پل روستای کورکلی-قلندآباد بالا به هنگام بارندگی در پایگاه اخبار گنبد و رسانه های فضای مجازی زیرمجموعه این پایگاه، مسئولین‌ راهداری و مسئولین مرتبط از این پل بازدید و دستورات لازم برای رفع مشکل صادر شد.

در این بازدید جهت رسیدگی آقای مرادی مشاور راهداری کل کشو، آقای جاوید زاده معاون فنی راههای روستایی استان ،آقای گوگلانی معاون عمرانی فرمانداری و آقای اونق ریس اداره راه و ترابری شهرستان حضور داشتند.

 

خبر منتشر شده در پایگاه اخبار گنبد:

مشکل پل ارتباطی روستای کورکلی- قلندرآباد بالا در گنبدکاووس را اصلاح کنید +فیلم

 

پس از انتشار خبر لغزنده و خطرناک بودن پل روستای کورکلی قلندآباد در پایگاه اخبار گنبد اقدام شد

پس از انتشار خبر لغزنده و خطرناک بودن پل روستای کورکلی قلندآباد در پایگاه اخبار گنبد اقدام شد

  • نویسنده : فریدون قارئی