یکی از پیامهایی که زیاد به دستمون میرسه، بعضا کیفیت پایین نان‌ دولتی در برخی از نانوایی‌ها است، چرا در استانی که با کیفیت‌ترین گندم و آرد کشور را تولید می‌کند آرد با کیفیت پایین در‌ برخی نانوایی‌ها توزیع می‌شود و کیفیت نان آنچنان که باید باشه نیست؟

یکی از پیامهایی که زیاد به دستمون میرسه، بعضا کیفیت پایین نان‌ دولتی در برخی از نانوایی‌ها است، چرا در استانی که با کیفیت‌ترین گندم و آرد کشور را تولید می‌کند آرد با کیفیت پایین در‌ برخی نانوایی‌ها توزیع می‌شود و کیفیت نان آنچنان که باید باشه نیست؟

ادعای این‌‌همشهری مبنی بر آرد شدن گندم جوانه زده را تایید یا رد نمی‌کنیم‌ و برای این موضوع حتما باید مسئولین مربوطه به مردم توضیح دهند که موضوع‌ چیست و از چه زمانی کیفیت نان به روال سالهای قبل بر‌ می‌گردد؟

کیفیت پایین نان در گنبدکاووس و گلایه شهروندان

  • نویسنده : فریدون قارئی